Sprawozdanie Burmistrza z dn. 15.05.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 24.01.2020 r. do 15.05.2020 r.