Sprawozdanie Burmistrza z dn. 11.03.2021 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 01.01.2021 r. do 11.03.2021 r.