Sprawozdanie Burmistrza z dn. 03.12.2019 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Zagórów z działalności w okresie międysesyjnym, tj. 29.10.2019 r. - 03.12.2019 r.