Sprawozdania Burmistrza z dn. 28.03.2019 r.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Zagórów w okresie międzysesyjnym, tj. od 20.02.2019 r. do 28.03.2019 r.