Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 8.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 8.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych
z budżetu gminy w 2021r.