Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 18.06.2021 r.

Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu