Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 28.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie”.