Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 28.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok.