Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 28.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji.