Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 12.04.2021 r.

Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek operacyjnych.