Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 17.03.2021 r. zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie