Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 17.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2020 rok