Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 5.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 5.01.2021 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego.