Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 03.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.