Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 24.02.2021 r.

Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 24.02.2021 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.