Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych.