Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.