Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.