Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.