Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Statutu Osiedla Zagórów.

Załącznik nr 1 - Statut Sołectwa Adamierz

Załącznik nr 2 - Statut Sołectwa Anielewo

Załącznik nr 3 - Statut Sołectwa Augustynów

Załącznik nr 4 - Statut Sołectwa Bukowe

Załącznik nr 5 - Statut Sołectwa Drzewce

Załącznik nr 6 - Statut Sołectwa Grądzeń

Załącznik nr 7 - Statut Sołectwa Imielno

Załącznik nr 8 - Statut Sołectwa Kopojno

Załącznik nr 9 - Statut Sołectwa Koszelewska Łąka

Załącznik nr 10 - Statut Sołectwa Kościołków

Załącznik nr 11 - Statut Sołectwa Łazińsk Pierwszy

Załącznik nr 12 - Statut Sołectwa Łazińsk Drugi

Załącznik nr 13 - Statut Sołectwa Łazy

Załącznik nr 14 - Statut Sołectwa Łomów

Załącznik nr 15 - Statut Sołectwa Łukom

Załącznik nr 16 - Statut Sołectwa Mariantów

Załącznik nr 17 - Statut Sołectwa Michalinów Oleśnicki

Załącznik nr 18 - Statut Sołectwa Michalinów Trąbczyński

Załącznik nr 19 - Statut Sołectwa Myszakówek

Załącznik nr 20 - Statut Sołectwa Nowa Wieś

Załącznik nr 21 - Statut Sołectwa Oleśnica

Załącznik nr 22 - Statut Sołectwa Osiny

Załącznik nr 23 - Statut Sołectwa Skokum

Załącznik nr 24 - Statut Sołectwa Stanisławów

Załącznik nr 25 - Statut Sołectwa Szetlew

Załącznik nr 26 - Statut Sołectwa Szetlewek

Załącznik nr 27 - Statut Sołectwa Trąbczyn

Załącznik nr 28 - Statut Sołectwa Wrąbczyn

Załącznik nr 29 - Statut Sołectwa Zalesie

Załącznik nr 30 - Statut Osiedla Zagórów

Załącznik nr 31 - FORMULARZ DO KONULTACJI