Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 05.02.2021 r.

Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 roku.