Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 29.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.