Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów