Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym.