Zarzadzenie Nr 23/2021 z dnia 10.02.2021 r.

Zarzadzenie Nr 13/2021 z dnia 10.02.2021 r. zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie.