Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 21.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.