Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 16.03.2020 r.

 

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku