Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań audytowych zapewniających na rok 2021 w Gminie Zagórów.