Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, w tym klas zerowych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów na rok szkolny 2020/2021.