Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.