Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 08.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.