Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów na potrzeby budowy infrastruktury technicznej.