Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 13.03.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych