Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie