Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie