Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.