Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 04.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.