Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.