Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 12.11.2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie.