Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 12.03.2020 r.

 

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2019 rok

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2019 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9