Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2021- 2035.