Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 10.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok