Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 02.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 02.11.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska