Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 02.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 02.11.2020 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Zagórów.