Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie: sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo — księgowych.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3