Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok