Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 25.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.