Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 25.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 25.09.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności w pracy Skarbnika Gminy.