Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 17.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 17.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów.