Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 01.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się k oronawirusem SARS CoV 2.